Ajankohtaista
Kalkkisten kylän kotisivusto Olet ajankohtaissivulla
Aiempia kylätiedotteita ja Katajan tiedotteita kyläarkistossa 
Ajankohtaista
Kunnan tontit Kalkkisissa Kalkkinen / Humalon alue
Kalkkinen / Oja-Laurila   Noin kolmen hehtaarin määräalasta on muodostettavissa 2-3 oma- kotirakennuspaikkaa. Myyntihinta on 1,00 € / m 2 . Kysy lisää: Kunnan kaavoitusosasto
Kalkkistentien läheisyydessä Humalontiellä sijaitsee alue, jossa on noin 3146 m 2 :n ja 3395 m 2 :n suuruiset rakennuspaikat omakoti- tonteille. Alueelle tullaan palstoittamaan myöhemmin useampia pien- talotontteja. Tontit tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon, vesijohto- liittymän hinta on 3000 € ja viemäriliittymä on 4500 €. Myyntihinta on 2,50 €/m 2 .
Tutustu Humalon kaavaan Kalkkisten kylän Humalon asuinalueen kaavaluonnos on valmistunut. Se on nähtävillä teknisen toimen tiloissa tai kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.asikkala.fi/palvelut/kaavoitus/vireillä olevat kaavat.
Kyläsuunnitelma painottaa säilyttämistä ja kehittämistä Kyläsuunnitelma 2015–2020 linjaa ja painottaa niitä asioita, joita kylällä kannattaa säilyttää, mitä muuttaa ja mitä kehittää, jotta täällä on hyvä asua ja yrittää. Lähivuosien kärkitavoitteita ovat palveluiden turvaaminen, kylämatkailun kehittäminen ja vapaaehtois- ja talkootoiminnan lisääminen. Toimenpidelista kattaa asioita palveluista, vapaa-ajasta, ympäristöstä ja yhteisöllisyydestä. Osa asioista nousee kylässä viime vuosina toteutetuista  hankkeista.  Näiden lisäksi kyläsuunnitelmaan kuuluu lista asioita, jotka liittyvät kylän turvallisuuteen kotien, poikkeustilanteiden, liikenteen ja sosiaalisten suhteiden kannalta. Katso  noin 10 minuutin mittainen Kalkkismuuvi tämän linkin kautta. Kyläsuunnitelman 2021-25 laatiminen on käynnistynyt.
Muutoksia jätteiden keräyksessä ja kierrätyksessä 1) Kalkkisten jäte- ja ekopisteelle (koulun takana lähellä urheilu- kenttää) on tuotu uudet maksulliset ja lukossa olevat jätesäiliöt seka- ja energiajätteille. Tarkoitus on, että jätteet lajitellaan tämän perusteella. Sekajäte viedään kaatopaikalle ja energiajäte poltettavaksi. Aikaisemmin paikalla oli vain maksullinen sekajäte- säiliö. Maksullisen jätekeräyksen hoitaa Sita (Suez). 2) Ekopisteiden hoito on vuoden 2016 alussa siirtynyt valta- kunnalliselle Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Kalkkisissa RINKI Oy:n laatikot sijaitsevat samalla tontilla kuin Sitan hoitamat energiajätteiden ja kaatopaikkajätteiden laatikot – eli urheilukentän vieressä koulun takana. Uusien ekopisteiden kautta kierrätetään kartonki-, lasi- ja metalli- pakkauksia  + sanoma- ja aikakausilehtiä – materiaaleja, joita jatkojalostetaan ja käytetään teollisuudessa uudelleen. Siis kuhunkin laatikkoon vain laatikon kyljessä kerrottua kierrätettävää materiaalia. RINKI Oy on voittoa tavoittelematon Suomen teollisuuden ja kaupan omistama pakkauskierrätykseen erikoistunut yhtiö. Ohjeita kierrätykseen löytyy yhtiön sivuilta www.rinkiin.fi/kotitalouksille
KUULUTUS Asikkalan kunnan Kalkkisten kylän KALKKISTEN KOSKEN OSAKASKUNNAN OSAKKAILLE. Osakaskunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti osakkaille jaetaan voittovaroja yhteensä 30000 euroa. Varat maksetaan kiinteistön omistajalle/omistajille tai valtuutetulle Maanmittauslaitoksen jako- luettelon 17.6.2019 tilanteen mukaan. Osuus voittovaroihin määräytyy tilan osuusluvun mukaan. Varoja voidaan nostaa 1.10.2019–2.10.2021. Nostamatta jääneet voittovarat jäävät osakaskunnan jakamattomien voittovarojen tilille, jonka käytöstä päätetään osakaskunnan sääntöjen mukaan. Varoja nostettaessa on esitettävä kiinteistö- tunnus (RN:o) ja kiinteistön nimi sekä pankkitili, jolle varat maksetaan, ja valtakirja, jos ei ole kiinteistön omistaja. Varojen maksatuksen hoitaa tilitoimisto Taloushallinto Ky, sähköposti tahal(a)phnet.fi, postiosoite Lepomäentie 18, 17240 Kalkkinen, puh. 0400902947. Varo­ jen maksamiseen tarvittavat tiedot on lähetettävä sähkö­ postiin tai postiosoitteeseen. Erityisesti on huomioitava yhteisomistuksen osalta, että muilta omistajilta on saatu valtuutus varojen nostajalle. Yhtiöiden ja muiden yhteisöjen osalta varoja voi nostaa näiden puolesta edustamaan oikeutettu. Asikkala 9.9.2019 Kalkkisten kosken osakaskunnan hoitokunta Harri Taavila, puheenjohtaja
--