Ajankohtaista
Kalkkisten kylän kotisivusto Olet hankesivulla Palaa etusivulle Ajankohtaiset asiat Kalkkisten seudun yritykset ja palvelut Kalkkisten seudun kylien hankkeet Tehdään yhdessä Kalkkisissa... Kalkkisten seudun nähtävyydet Kalkkisten kylän yhdistykset ym. Kalkkinen huokuu historiaa, lue! Voit ottaa yhteyden kyläyhdistykseen lomakkeella
Kalkkisten satama
Kalkkisten kylä on aktiivinen kehittäjä Kalkkisten kyläsuunnitelma 2015–2020 valmistunut Kyläsuunnitelma esiteltiin kyläyhdistyksen syyskokouksessa 24.11. ja samalla nähtiin ensimmäisen kerran kylän koululaisten kanssa tehty Kalkkismuuvi, jossa lapset kertovat kylän historiasta ja tulevaisuudesta. Kyläsuunnitelmaa tehtiin tammikuussa pidetystä ensimmäisestä tulevaisuusillasta lähtien. Sen pohjaksi tehtiin kysely, joka jaettiin jokaiseen talouteen 17240-postinumeroalueella ja johon voi vastata myös kylän internet-sivujen kautta. Lähivuosien kärkitavoitteiksi nostettiin palveluiden turvaaminen, kylämatkailun kehittäminen ja vapaaehtois- ja talkootoiminnan lisääminen. Näihin tavoitteisiin tähtää toimenpidelista, jossa on tekemisiä asukasrakenteen, palveluiden, vapaa-ajan, ympäristön ja yhteisöllisyyden otsikoilla. Erillisenä kokonaisuutena linjattiin kylän turvallisuussuunnitelma, jossa on asioita kodin, poikkeustilanteiden, liikenteen ja sosiaalisen turvallisuuden alueilta. Lomalaidun ry:n Kylämatkailuhanke päättynyt  joulukuussa 2014 Kalkkinen oli neljän vuoden ajan mukana valtakunnallisessa kylämatkailun hankkeessa, jossa meidän lisäksemme oli 15 muuta kylää eri puolilta Suomea. Saimme hankkeessa hyvää apua tapahtumiemme  ideointiin ja tuotteistamiseen ja neuvoja markkinointiin. Hankkeen kylien vertaistuki oli monipuolista ja kiinnostavaa. Lomalaidun suunnittelee kylämatkailun kehittämistä vielä tästä eteenkin päin, mutta siihen perustetaan sitten todennäköisesti uusi hanke. Katso lisää  www.tervetuloakylaan.fi Kalkkisten kylän kehittäminen ja aktivointi -hanke on päättynyt Kalkkisten kylä on tehnyt töitä kylän tunnettuuden ja vireyden edistämiseksi kahden hankkeen tukemana, joista investointihanke päättyi jo vuoden 2012 lopussa. Toiselle kylämatkailun kehittämiseen tarkoitetulle hankkeelle saatiin lisäaikaa vuoden 2013 loppuun. Molemmat hankkeet ovat siis päättyneet. Hankkeiden avulla perustettiin kylälle kaksi uutta vuotuista tapahtumaa: Kalkkisten 10 ja Joulukylä Kalkkinen, lisättiin kylän tunnettuutta maakunnassa erilaisten ilmoitusten, lehtijuttujen ja radio-ohjelmien kautta, perustettiin nämä veppisivut, rakennettiin kyläportit, uusittiin opastaulut kansallispuiston levähdysalueella ja satamassa - ja lisättiin kylän eri yhdistysten ja kyläläisten keskinäistä yhteistyötä. Hanke on päättynyt, mutta sen kautta alkaneet tapahtumat jatkuvat. Raportti on selailtavissa tästä. Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke on päättynyt  - erinomainen raportti valmistunut Kalkkisten kylä oli mukana toteuttamassa Pro Agria Etelä-Suomi ry:n ja Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -nimistä yleishyödyllistä kehittämishanketta 2012-2013. Hankkeen aikana järjestettiin asukastilaisuuksia, joiden perusteella saatiin esimerkiksi rakennus- ja pihasuunnitteluun liittyvää neuvontaa nuoriso- seurantalo Pörskälää varten. Osa Pörskälän suunnitelmista on hankkeen aikana jo toteutettu ja osalle on haettu hanke- rahoitusta. Suurin työ oli kylän maisemasuunnittelu, jossa saatiin paljon ideoita ennen kaikkea siihen, että kylässämme jotenkin näkyisi se, että olemme vesien äärellä. Raportissa on lueteltu monia pienimuotoisia parannusehdotuksia, joista voidaan ryhtyä keskustelemaan maanomistajien kanssa. Maiseman kulttuuriin liittyy kyläpolku, joka on selostettu sivullamme Nähtävyydet. Myös vesireitit ja satama ovat mukana suunnitelmissa, ja se, että myyntiin kehitettiin aivan oma Kalkkis-Vaappu, kolmen erilaisen vaapun pakkaus, jossa yksi on se aivan alkuperäinen ja ensimmäinen Pylvänäisen ja Lauri Rapalan malli. Pakkaus on ollut jo myynnissä erilaisissa tapahtumissa. Hankkeesta on tehty erinomainen, paljon kylän historiaa ja nykyistä osaamista sisältävä raportti. Toivottavasti pystymme jo lähiaikoina toteuttamaan esimerkiksi kylämaisemaan liittyviä pieniä suunnitelmia yhdessä maanomistajien kanssa. Hankkeen raportti on selailtavissa tästä. Painettu raportti on katseltavissa mm. Mani-Baarissa. Valokuitua ei vielä Kalkkisiin Asikkalan valokuituverkkoa rakennetaan nyt Urajärven ja Vesivehmaan alueilla. Siellä tuli tilauksia tarpeeksi monesta taloudesta. Tavoitteena on rakentamisen aikana lisätä tilauksia vielä lähes kaksinkertaiseksi. Rakentaja on verkko-osuuskunta Kuitukanava. Muualta Asikkalasta tuli niin vähän tilauksia, että niillä ei päästy tukihakemuksen tekoon. Pitemmällä aikajänteellä rakentamista on kuitenkin tarkoitus jatkaa pala kerrallaan kysynnän ja resurssien mukaan. VALOSA-hanke on päättynyt. Valokuituasioista on tietoa verkon rakentajan sivuilla www.kuitukanava.net  2009 - 2012 ja 2012 - 2014: Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen  - valtakunnallinen koordinaatiohanke Kalkkisten seutu pääsi syksyllä 2010 tähän hankkeeseen kehittämään suomalaista kylämatkailumallia ja soveltamaan valtakunnallisessa hankkeessa jo havaittuja hyviä käytäntöjä. Hankkeessa on mukana parikymmentä suomalaista kylää. Hankkeen aikana on syntynyt hyvä verkosto, jossa tieto ja kokemus lisääntyvät ja markkinointi tehostuu. Ajatus on matkailun tarjoamista mahdollisuuksista saada myös lisäansiota ja sivuelinkeinoja kyliin. Hyötyjiä ovat matkailuyrittäjien lisäksi kaikki alueen erilaisia palveluja tarjoavat yritykset ja toiminnan vilkastumisen ja vireytymisen kautta myös alueen asukkaat ja vapaa- ajan asukkaat. Kalkkisten kylän edustajat käyttivät hankkeen asiantuntijoita ja verkostoa Kalkkisten 10:n ja Joulukylä Kalkkisen ideoinnissa ja Asikkalan jääkausitien uudessa tuotteistamisessa. Asikkalan jääkausitie julkaistiin tammikuun 2013 Matkamessuilla esitteessä Eteläisen Päijänteen helmiä, jossa on päiväretkikohteita Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä www.loma-paijanne.fi. Lomalaidun ry on yhdistys, jossa ovat mukana Agronomiliitto, Autoliitto, Lomayhtymä, Pro Agria, MTK, 4H-liitto ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry. Lomalaidun on Lomarengas Oy:n suurin yksittäinen omistaja. www.lomalaidun.fi/kylamatkailu. 2008 - 2010: Kalkkisten vesihuoltosuunnitelma Asikkalan kunta laajensi Kalkkisten keskustan kunnallistekniikan toiminta-aluetta niin, että kunnan hoitamien vesi- ja viemärijärjestelmien piiriin tuli kiinteistöjä kylän ydinkeskustaa laajemmalta alueelta. Esimerkiksi Humalontien alueelle suunnitellut uudet tontit tulevat kunnan hoitamalle alueelle. Tässä yhteydessä kyläläisten suunnitelmissa oli perustaa osuuskunta vesijohdon ja viemärin rakentamiseksi Riihilahdesta Kaivannon tiehaaraan. Kyläläisten työryhmä, kunnan edustajat ja tehtävään valittu konsulttiyhtiö tekivät suunnitelmat ja esittelivät erilaiset rakentamisen vaihtoehdot, ja jokaisen linjan varrella olevan kiinteistön omistajan kanssa käytiin keskustelut. Asiaan sitoutuvien jäsenten määrä jäi kuitenkin niin vähäiseksi, että osuuskunnan perustamisesta luovuttiin. Kiinnostusta vähensivät varmasti myös valtiovallan uudet, aiempaa kevyemmät vaatimukset haja-asutusalueiden jätevesien hoitamisessa. 2004 Kylä kelpaa -messut Asikkalan kylät Kurhila-Hillilä, Urajärvi ja Kalkkinen olivat maaseutuasumista tukevien messujen kohteina vuonna 2004. Kylä kelpaa -messuilla pyritään edistämään maallemuuttoa ja lisäämään kiinnostusta kyläasumista kohtaan. Kymmenet Kalkkisten kyläläiset osallistuivat runsaan viikon mittaisen tapahtuman valmisteluun ja toteutukseen. Kalkkisissa merkittävin kohde oli kunnan kaavoittama Kirkkopellon omakotialue, jossa kunnallistekniikka oli tehty valmiiksi 10 tontille. Tonteista seitsemän myytiin heti messujen jälkeen, loput kolme myöhemmin. Muutamia kakkosasuntoina olleita kiinteistöjä muutettiin tapahtuman aktivoimina perheiden ykkösasunnoiksi. Tavoitteet saavutettiin ja talkoolaiset kokivat messu-urakan hauskaksi ja kiinnostavaksi. 2002 Satama Kalkkisten satama-alueen kehittäminen on ollut kylä- toimikunnan perustamisesta lähtien keskeinen kehittämiskohde. Alueesta on laadittu useita suunnitelmia, viimeisin vuonna 2000. Sen pohjalta päästiin rakentamaan aluetta. Hankkeen avulla rakennettiin satama-alueen pohja ja ympäristö, pienveneiden maallevetopaikat, laivalaiturin katos, matonpesupaikka, vanhasta muuntajasta puucee sekä alueen valaistus ja sähkön ulosottotolpat. Samalla kunta uusi vierasvenelaiturin ja vanha laituri luovutettiin kyläyhdistykselle veneiden vuokrapaikoiksi. Vuonna 2003 kunta rakensi uuden betonilaiturin moottori- veneille. Satamassa on 57 pienveneiden maallevetopaikkaa, moottorivenepaikkoja vanhassa laiturissa 13 ja kunnan betonilaiturissa 14. Vierasvenelaituriin voi kiinnittyä 5 - 10 venettä. Satama-alue sijaitsee kunnan omistamalla Myllyranta- nimisellä tilalla ja kylän yhteisalueella. Kyläyhdistys on saanut 15 vuoden käyttöoikeuden kunnalta ja kylän yhteisalueilta vuonna 2001. Kyläyhdistys hoitaa satamassa olevien venepaikkojen vuokrauksen ja vastaa alueen jätehuollosta, siisteydestä ja kunnostuksesta. Suunnitelmissa on matkailua palvelevan rakennuksen tekeminen paikalle, josta vuonna 2003 purettiin entisen myllyn rauniot. Rakennuslupa on olemassa 250 m2:n kiinteistölle. Tarkoituksena on, että hankkeen toteuttaja olisi yksityinen yrittäjä.