Kalkkinen / Humalon alue

Kalkkistentien läheisyydessä Humalontiellä sijaitsee alue, jossa on noin 3146 m2:n ja 3395 m2:n suuruiset rakennuspaikat omakoti-tonteille. Alueelle tullaan palstoittamaan myöhemmin useampia pien-talotontteja. Tontit tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon, vesijohto-liittymän hinta on 3000 € ja viemäriliittymä on 4500 €. Myyntihinta on 2,50 €/m2.

Kalkkinen / Oja-Laurila

Noin kolmen hehtaarin määräalasta on muodostettavissa 2-3 oma-kotirakennuspaikkaa.

Myyntihinta on 1,00 € / m2.

Kysy lisää: Kunnan kaavoitusosasto

Tutustu Humalon kaavaan

Kalkkisten kylän Humalon asuinalueen kaavaluonnos on valmistunut. Se on nähtävillä teknisen toimen tiloissa tai kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.asikkala.fi/palvelut/kaavoitus/vireillä olevat kaavat.