Osakaskunnan voittovarojen jako jatkuu kuluvan vuoden lokakuuhun saakka.

Osakaskunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti osakkaille jaetaan voittovaroja yhteensä 30000 euroa. Varat maksetaan kiinteistön omistajalle/omistajille tai valtuutetulle Maanmittauslaitoksen jako-luettelon 17.6.2019 tilanteen mukaan. Osuus voittovaroihin määräytyy tilan osuusluvun mukaan. Varoja voidaan nostaa 1.10.2019–2.10.2021. Nostamatta jääneet voittovarat jäävät osakaskunnan jakamattomien voittovarojen tilille, jonka käytöstä päätetään osakaskunnan sääntöjen mukaan.

Varoja nostettaessa on esitettävä kiinteistö-tunnus (RN:o) ja kiinteistön nimi sekä pankkitili, jolle varat maksetaan, ja valtakirja, jos ei ole kiinteistön omistaja. Varojen maksatuksen hoitaa tilitoimisto Taloushallinto Ky, sähköposti tahal(a)phnet.fi, postiosoite Lepomäentie 18, 17240 Kalkkinen, puh. 0400902947. Varo­ jen maksamiseen tarvittavat tiedot on lähetettävä sähkö­ postiin tai postiosoitteeseen. Erityisesti on huomioitava yhteisomistuksen osalta, että muilta omistajilta on saatu valtuutus varojen nostajalle. Yhtiöiden ja muiden yhteisöjen osalta varoja voi nostaa näiden puolesta edustamaan oikeutettu.

Asikkala 9.9.2019

Kalkkisten kosken osakaskunnan hoitokunta

Harri Taavila, puheenjohtaja