Metalliromun kierrätys

Metalliromun keräys on alkanut 15.5. Keräyspaikka on vanha jääkiekkokaukalo. Kulku Ringin keräyspisteen ohi (Kenttätie 20). Keräys kestää syyskuuhun saakka. Paikalle voi tuoda vain metalliromua, ei ongelmajätteitä eikä suljettuja...

Palvelujen päivitys

Uusille kotisivuille on siirretty vanha yritysluettelo, jota on viimeksi päivitetty pari vuotta sitten. Oman yrityksen tiedot kannattaa tarkistaa ja ilmoittaa muutokset/poistot ja samoin uuden yrityksen tiedot kylätoimikunnalle sähköpostilla kari.jakonen(a)phnet.fi,...

KUULUTUS Kalkkisten kosken osakunnan osakkaille

Osakaskunnan voittovarojen jako jatkuu kuluvan vuoden lokakuuhun saakka. Osakaskunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti osakkaille jaetaan voittovaroja yhteensä 30000 euroa. Varat maksetaan kiinteistön omistajalle/omistajille tai valtuutetulle Maanmittauslaitoksen...

Kunnan tontit Kalkkisissa

Kalkkinen / Humalon alue Kalkkistentien läheisyydessä Humalontiellä sijaitsee alue, jossa on noin 3146 m2:n ja 3395 m2:n suuruiset rakennuspaikat omakoti-tonteille. Alueelle tullaan palstoittamaan myöhemmin useampia pien-talotontteja. Tontit tulee liittää vesi- ja...

Jätteiden keräys ja kierrätys

Kalkkisten jäte- ja ekopisteellä (koulun takana lähellä urheilu-kenttää) on maksulliset ja lukossa olevat jätesäiliöt seka- ja energiajätteille. Tarkoitus on, että jätteet lajitellaan tämän perusteella. Sekajäte viedään kaatopaikalle ja energiajäte poltettavaksi....

Kyläsuunnitelma painottaa säilyttämistä ja kehittämistä

Kyläsuunnitelma 2015–2020 linjaa ja painottaa niitä asioita, joita kylällä kannattaa säilyttää, mitä muuttaa ja mitä kehittää, jotta täällä on hyvä asua ja yrittää. Lähivuosien kärkitavoitteita ovat palveluiden turvaaminen, kylämatkailun kehittäminen ja vapaaehtois-...